Installatie Windows Server 2012 in VirtualBox

In deze post wil ik opgeven hoe de installatie van Windows Server 2012 in VirtualBox verloopt.

Een aantal stappen moeten doorlopen worden om de installatie succesvol af te ronden:

 1. Installatie VirtualBox (te downloaden via www.virtualbox.org)
 2. Productcode Windows Server 2012 aanvragen (studenten kunnen dit via DreamSpark, via AVMA kunt u ook een code ophalen bedoeld voor een virtuele machine)
 3. Installatiebestand (ISO) van Windows Server 2012 downloaden
 4. Creatie van een virtuele machine in VirtualBox
 5. Installatie van Windows Server 2012 in de virtuele machine

Voor de installatie van Windows Server gebruiken we “Windows Server 2012 R2 with updates” (Engelstalige versie). De minimale systeemvereisten zijn:

 • Processor: 1,4GHz
 • RAM-geheugen: 512 MB
 • Schijfruimte: 32 GB

Uiteraard kunnen hogere vereisten gehanteerd worden indien dit op uw host machine haalbaar is.

Na de installatie hebt u een startmachine voor de lessenreeks die gebaseerd is op het boek “Netwerkbeheer met Windows Server 2012” (deel 1) van Jan Smets. Het is hierbij essentieel dat de juiste netwerkadapters ingesteld worden op uw virtuele machine in VirtualBox:

 • InternetConnectie: adapter van het type “NAT” (automatische IP-adressering)
 • LANConnectie: adapter van het type “Intern netwerk” (IP-adres 192.168.101.11)

In onderstaand filmpje worden stappen 1-3 kort toegelicht en stappen 4-5 uitvoerig besproken.

FAQ

 • Ik vind bij de creatie van de virtuele machine in VirtualBox de versie “Windows Server 2012” niet terug.

Dit kan voorkomen indien “virtual technology” niet geactiveerd is in de BIOS. U moet uw host machine herstarten in de BIOS en “virtual technology” op enabled plaatsen.

Voorbeeld van Virtual Technology in de BIOS

Voorbeeld van Virtual Technology in de BIOS

 

 • Om te kunnen aanmelden op mijn Windows Server moet ik “Ctrl-Alt-Delete” indrukken. Echter kom ik terecht op het venster van taakbeheer van mijn host machine.

Ga, nadat uw machine is opgestart, naar “Input” in de menubalk bovenaan. Selecteer daar “Keyboard” en dan “Insert Ctrl-Alt-Delete”.

Leave a Reply

%d bloggers like this: