Archive for Business

Zijn we nog tevreden met Telenet?

Telenet kwam de laatste weken terug in een vuurstorm terecht na hun aangekondigde prijsverhoging. Vele mensen (zo’n 75.000 momenteel) voelen zich hierdoor onrecht aangedaan. Zelfs Test-Aankoop en minister voor telecom Alexander De Croo scharen zich achter de actie iklaatmenietpluimen.be. Terwijl onze huidige regering veel mensen treft met hun besparingsmaatregelen, wordt het leven (telecom, energie, gezondheidszorg, onderwijs, …) alsmaar duurder. Uit dat laatste krijgt het protest alleen maar bijval.

Is het nu werkelijk allemaal kommer en kwel bij Telenet? Of kunnen we toch nog tevreden zijn? Ik wil hierbij graag mijn persoonlijke visie geven. Wil ik Telenet, samen met de 75.000 misnoegden, de grond in boren? Neen. Wil ik het verhaal met een kritische blik benaderen? Ja!

Hiervoor maak ik graag gebruik van een SWOT-analyse waarbij ik de Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats vanuit mijn standpunt wil toelichten.

Read more